Wild Athos Golden Tree organic early harvest EVOO. By Eleni Zotou