• ΕΦΕΤ κάνει ένα μεγάλο βήμα πίσω αλλά  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά Ενημερώθηκε: 21/02/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Είναι γνωστό ότι η HPLC είναι μια χρωματογραφική αρχή που χωρίζει τις ενώσεις σύμφωνα με την πολικότητα – αλλά για την ανίχνευση, η HPLC πρέπει να συνδυαστεί με, για παράδειγμα, με HPLC- MS / MS, […]