• ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (World Olive Center for Health), και η εταιρεία E–LA–WON ανακοινώνουν τη δημοσίευση της πρώτης μελέτης Ελλήνων και Ισπανών ερευνητών σχετικά με την ευεργετική επίδραση των φαινολικών συστατικών του ελαιολάδου στο ζωικό πειραματικό μοντέλο της σκλήρυνσης κατά πλάκας […]