• ΕΦΕΤ κάνει ένα μεγάλο βήμα πίσω αλλά  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά Ενημερώθηκε: 21/02/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Είναι γνωστό ότι η HPLC είναι μια χρωματογραφική αρχή που χωρίζει τις ενώσεις σύμφωνα με την πολικότητα – αλλά για την ανίχνευση, η HPLC πρέπει να συνδυαστεί με, για παράδειγμα, με HPLC- MS / MS, […]

  • Eνημερωμένη έκδοση 08/08/2016 Είναι όντως το πιο θετικό προβάδισμα για το ελληνικό ελαιόλαδο ο ισχυρισμός υγείας 432/2012? Το μόνο προβάδισμα που μας έφερε ο ισχυρισμός υγείας ήταν ότι δημιούργησε την συζήτηση και άνοιξε την πόρτα ώστε να αναγνωριστεί το ελαιόλαδο με υψηλές φαινόλες σαν ανώτερο. Κατά ουσία και όπως το γνώριζαν οι αρχαίοι, το αγουρέλαιο […]