ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ARISTOLEO.COM

Πίστωση

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το πρότυπο Contractology που είναι διαθέσιμο στο http://www.freenetlaw.com.

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εγγυάστε και εκπροσωπείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Η ιστοσελίδα του Aristoleo.com χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο Aristoleo.com και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies από την Aristoleo.com σύμφωνα με τους όρους του Aristoleo.com στην πολιτική απορρήτου / cookies.

Άδεια χρήσης του ιστοτόπου

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Aristoleo.com και / ή οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και το υλικό στον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • να αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα).
 • να πωλήσετε, να ενοικιάσετε ή να χορηγήσετε δευτερεύουσες άδειες υλικού από την ιστοσελίδα.
 • να παρουσιάσετε δημοσίως οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο.
 • να αναπαράγετε, να αντιγράψετε, ή να εκμεταλλευτείτε αλλιώς υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς.
 • να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο.
 • να ανακατέψετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο εκτός από το περιεχόμενο που είναι ειδικά και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή.

Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά διαθέσιμο για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο στον οργανισμό σας.

Αποδεκτή Χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου, ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, δόλιος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο για την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται (ή συνδέεται με) με οποιοδήποτε spyware, ιό υπολογιστή, Δούρειος ίππος, σκουλήκι, καταγραφικό πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση του Aristoleo.com.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Aristoleo.com.

Περιορισμένη Πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Η Aristoleo.com διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε άλλους τομείς αυτής της ιστοσελίδας, ή ακόμα και σε ολόκληρη αυτή την ιστοσελίδα, στη διακριτική ευχέρεια του Aristoleo.com.

Αν το Aristoleo.com σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης αυτού του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διατηρούνται εμπιστευτικά.

Η Aristoleo.com μπορεί να απενεργοποιήσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στη διακριτική ευχέρεια της Aristoleo.com χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχόμενο Χρήστη

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, το “περιεχόμενο του χρήστη” σας σημαίνει υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, εικόνων, ηχητικού υλικού, βίντεο και οπτικοακουστικού υλικού) που υποβάλετε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρέχετε στην Aristoleo.com μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Επίσης, παρέχετε στο Aristoleo.com το δικαίωμα να απαλλάσσετε τα δικαιώματα αυτά και το δικαίωμα να ασκήσετε αγωγή για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο σας δεν πρέπει να είναι παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να αποτελέσει ένδικο μέσο εναντίον σας ή του Aristoleo.com ή τρίτου (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο).

Δεν πρέπει να υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλουμένων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλης παρόμοιας καταγγελίας.

Η Aristoleo.com διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό έχει υποβληθεί σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκευτεί στους διακομιστές του Aristoleo.com ή να φιλοξενηθεί ή να δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά τα δικαιώματα του Aristoleo.com σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των χρηστών, η Aristoleo.com δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου στον ιστότοπο.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” χωρίς παραστάσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Η Aristoleo.com δεν προβάλλει παραστάσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, η Aristoleo.com δεν εγγυάται ότι:

 • αυτός ο ιστότοπος θα είναι διαρκώς διαθέσιμος ή καθόλου διαθέσιμος.
 • οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε νομικό, οικονομικό ή ιατρικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Περιορισμοί ευθύνης

Η Aristoleo.com δεν θα ευθύνεται σε εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

 • στο βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια.
 • για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη ζημία ή
 • για τυχόν απώλειες επιχειρήσεων, απώλεια εσόδων, εισοδήματος, κερδών ή αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλειας συμβολαίων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλειας φήμης ή υπεραξίας ή απώλειας ή διαφθοράς πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν ο Aristoleo.com ειδοποιηθεί ρητά για την ενδεχόμενη απώλεια.

 

Εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που υπονοεί ο νόμος ότι θα ήταν παράνομο να αποκλείσετε ή να περιορίσετε και τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Aristoleo.com για οποιαδήποτε:

 • θάνατο ή τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια του Aristoleo.com.
 • απάτη ή δόλιες ψευδείς δηλώσεις εκ μέρους του Aristoleo.com. ή
 • οτιδήποτε θα ήταν παράνομο για τον Aristoleo.com να αποκλείσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να ισχυριστεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του.

Λογικότητα

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου είναι λογικοί.

Εάν δεν νομίζετε ότι είναι εύλογοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Άλλα εμπλεκόμενα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η Aristoleo.com έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών και των υπαλλήλων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά εναντίον των αξιωματικών ή των υπαλλήλων της Aristoloe.com για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί εγγύησης και ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου θα προστατεύσουν τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκχωρητές και τους υπεργολάβους της Aristoleo.com, καθώς και την Aristoleo.com

 

Μη εφαρμόσιμες διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας απαλλαγής από ευθύνη του ιστότοπου είναι ή βρέθηκε να είναι μη εκτελέσιμη με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της παρούσας απαλλαγής από ευθύνη του ιστότοπου.

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε την Aristoleo.com και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε την Aristoleo.com έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, ζημιών, εξόδων, κόστους, υποχρεώσεων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαστικών εξόδων και των ποσών που καταβάλλει η Aristoleo.com σε τρίτο για τη διευθέτηση μιας αξίωσης ή διαφοράς σύμφωνα με τις συμβουλές των νομικών συμβούλων της Aristoleo.com) που υποβλήθηκαν από την Aristoleo.com και προκύπτουν από τυχόν παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων .

Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων του Aristoleo.com σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, η Aristoleo.com μπορεί να αναλάβει τα μέτρα που η Aristoleo.com κρίνει κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στο χωρίς να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο, να εμποδίζετε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για να ζητήσετε να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να προσφύγετε εναντίον σας.

Παραλλαγή

Η Aristoleo.com μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τακτικά αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Ανάθεση Εργασίας

Η Aristoleo.com μπορεί να μεταβιβάσει, να υποβιβάσει ή να ασχοληθεί με άλλον τρόπο με τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της Aristoleo.com σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να σας ειδοποιήσει ή να σας παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, να υποχωρήσετε ή να ασχοληθείτε με άλλα δικαιώματα ή / και υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 

Διαχωρισμός

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστέα διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, το μέρος αυτό θα θεωρηθεί ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μαζί με τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου συνιστούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Aristoleo.com σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Νόμος και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Καναδικό Νόμο και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Οντάριο του Καναδά.

Επικοινωνήστε με το Aristoleo.com

Εάν έχετε ερωτήσεις για την πολιτική ιδιωτικότητας ή τη χρήση από το Aristoleo.com των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλώ επικοινωνήστε:

 • μέσω email στο info@aristoleo.com
 • το aristoleo.com ανήκει και λειτουργεί από τη Artemis Alliance Inc., μια εταιρεία καταχωρημένη στον Καναδά Canada 390 Bay Street suite 3010 Toronto Ontario M5H 2Y2