Φορητός φασματογράφος σχεδιασμού και κατασκευής

Aristoleo

17 Μαρτίου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στη δημιουργία του Αριστόμετρου (φορητό φασματόμετρο ειδικά βαθμονομημένο για την ανίχνευση της συγκέντρωσης ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης στο ελαιόλαδο).

Το πρώτο πρωτότυπο έχει πλέον ολοκληρωθεί και εργαζόμαστε για την τελική σχεδίαση του Αριστόμετρου. Θα είναι μια ισχυρή φορητή συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί σε ελαιουργεία, σε εργαστήρια ή για επιδείξεις σε εμπορικές εκθέσεις ή εκδηλώσεις.

Η διαφάνεια φτάνει τελικά στη βιομηχανία του ελαιόλαδου. Το υψηλό σε φαινόλες έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι η νέα κατηγορία ελαιολάδου που δημιουργήθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός περί ισχυρισμού υγείας της ΕΕ 432/2012.

Η αληθινά κορυφαία κατηγορία ελαιολάδου – Δοκιμασμένο, Ελεγμένο & Αληθές.

Αυτό το πρόγραμμα ARISTOIL Interreg MED είναι τριετής μελέτη 5 χωρών που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Aristometro phenolic content

Το πρώτο πρωτότυπο που δοκιμάστηκε. Φορητό φασματόμετρο.

15 Νοεμβρίου 2016, κλήση για το σχεδιασμό κατασκευής φορητού φασματόμετρου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές ή ενδιαφέρον για την υποβολή προσφορών πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2016.

Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας, αυτή η δημοσίευση είναι πλέον κλειστή. 21 Δεκ. 2016

 

Το Aristoleo Ltd (ARI) έχει μια απαίτηση για τα Σχέδια και τη συναρμολόγηση στην υγρή φάση του δοκιμαστικού τεστ aristoleo για να υπολογίσει τη συνολική ποσότητα ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης που υπάρχει στο δείγμα ελαιολάδου.

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ARISTOIL Interreg MED (85%) και την Aristoleo ltd και τους χορηγούς του (15%).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαιρετικές δεξιότητες στην τεχνολογία βαθμονόμησης λέιζερ, ηλεκτρονικά, σχεδιασμό λέιζερ και κατοικιών, ηλεκτρονικές συνιστώσες και δεξιότητες συναρμολόγησης με λέιζερ.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης πρέπει να διεξάγονται σε επιταχυνόμενο πρόγραμμα ARI 10 εβδομάδων: Ανάπτυξη του πρωτότυπου πρώτου σταδίου του φορητού φασματόμετρου και έτοιμο για δοκιμή έως τις 17 Μαρτίου 2017. Το τελικό ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό φασματόμετρο θα παραδοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Εργαστείτε με τον Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης της Aristoleo ltd και με άλλα μέλη της ομάδας για να αναπτυχθείτε και να συναντηθείτε τακτικά με εβδομαδιαίες τηλεπικοινωνίες και μηνιαίες συναντήσεις ή απαιτούμενες συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο και να παρέχετε μια παραδοτέα μονάδα που έχει βαθμολογηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Aristoleo ltd . Οι επαφές πρόσωπο με πρόσωπο περιλαμβάνουν συνεδριάσεις τεχνικής διεπαφής και ανασκοπήσεις.

Οι προφορικές επικοινωνίες είναι ευπρόσδεκτες ως απάντηση στην παρούσα ανακοίνωση. Όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα ή εταιρείες μπορούν να υποβάλουν προσφορά η οποία θα εξεταστεί από την Aristoleo ltd.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Athan Gadanidis aristoleo.com@gmail.com