Αριστολεο Βραβεια

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου χάρτη που θα εντοπίζει τις καλύτερες περιοχές και ποικιλίες που παράγουν τα υψηλότερα φαινολικά Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα.