High Phenolic EVOO

DOUBLE GOLD 1200 – 2000 mg/kg

ZOI: Laconiko

Aristoleo Awards 2024 Double Gold to Laconiko ZOI

Laconiko Grand opening with Diamantis and Dino Pierrakos

 

EVOLIA: Evolia Organic Biodynamic

 

With Evangelia Gkioni

 

STRAKKA: Strakka Organic Farms

DOUBLE GOLD to Starakka Organic Farms

Aristoleo Awards 2024 Strakka Organic Farms

 

BIO EVOO OLIO ZO

BIO EVOO OLIO ZO

DOUBLE GOLD to BIO EVOO OLIO ZO from Cyprus

 

POLIC ESTATE: Polic

Double Gold to Aristoleo Awards 2024

 

TERRA CENTURIA ORGANIC: Terra Centuria

Terra Centuria

Double Gold for Danijel Stojkovic Kukulin ARISTOLEO AWARDS 2024

 

AGOURELAIO EARLY HARVEST ORGANIC: Sakellaropoulos Organic Farms

Double Gold Aristoleo Awards 2024

 

FYLLIKON FIRST HARVEST ORGANIC: Sakellaropoulos Organic Farms

Double Gold Aristoleo Awards 2024

 

PLUS HEALTH BLUE: Sakellaropoulos Organic Farms

Double Gold Aristoleo Awards 2024

 

PLUS HEALTH GREEN: Sakellaropoulos Organic Farms

Aristoleo Awards 2024 Double Gold

 

WILD OLIVE OIL

VOLVI ESTATE

 

Double Gold Aristoleo Awards 2024

GOLD 800 – 1200 mg/kg

 

ATHONIC PURE EARLY HARVEST BIO ORGANIC: Golden Tree

Gold Aristoleo Awards 2024

 

OLIO NUOVO: Laconiko

Gold Aristoleo Awards 2024

 

EFKRATO ORGANIC: Silvergreen

Gold Aristoleo Awards 2024

 

ARMONIA MONOVARIETAL ORGANIC: Sakellaropoulos Organic Farms

Gold Aristoleo Awards 2024

SILVER 500 – 800 mg/kg

 

LACONIKO ESTATE: Laconiko

Silver to Laconiko Aristoleo Awards 2024

 

DAMAVAL EVOO SELECTION: Opg Sakaċ Organic

Silver to Damaval EVOO Selection

DAMAVAL FRANTOIO ISTRA: Opg Sakaċ Organic

Silver to DAMAVAL FRANTOIO ISTRA Aristoleo Awards 2024

High Phenolic Table Olives

DOUBLE GOLD

EVOLIA ORGANIC KALAMON: Evaggelia Kopsiafti-Gkioni

Aristoleo Awards 2024

 

TELIES GOURMET: Sakellaropoulos Organic Farms

Aristoleo Awards 2024

 

VALSAMIKES: Sakellaropoulos Organic Farms

Aristoleo Awards 2024

 

PLUS HEALTH GREEN: Sakellaropoulos Organic Farms

Aristoleo Awards 2024

PLUS HEALTH KALAMATA: Sakellaropoulos Organic Farms

Aristoleo Awards 2024