High phenolic Aristoleo Awards 2019

High phenolic Aristoleo Awards 2019

This year we celebrate the main reason for eating: health and nutrition.

«let food be thy medicine and let medicine be thy food.» 

Φέτος γιορτάζουμε τον κύριο λόγo που τρώμε: υγεία και διατροφή

«Φάρμακο σας ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακο σας.» 

Aristoleo Awards 2019 “Food as Medicine”

    HIGH PHENOLIC EXTRA VIRGIN OLIVE OILS 

Αριστολεο Βραβεια 2019 αποτελέσματα 

Aristoleo Awards  2019 winners (incomplete list 2 more entries are waiting to be analysed)

Βραβεία Aristoleo 2019 νικητές (ελλιπής λίστα αναμένονται 2 αναλύσεις)

 

SUPER HEALTH AWARD

THERIANOS FAMILY Organic (Greece)

BERKELEY OLIVE GROVE 1913 (USA)

– QQLYN Q2 Organic Danijel Stojkovic Kukulin (Slovania)

HYPERELEON ORGANIC (Greece)

THE GOVERNOR Traditional Corfu (Greece)

 

HIGH HEALTH AWARD 

-“WILD ATHOS” BIO ORGANIC EARLY HARVEST EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GOLDEN TREE KALYVES CHALKIDIKIS

“ELAEON” BIO-GREEN OLIVE OIL Organic (Preveza)

“LA CASONA” Extra virgin olive oil Organic (Spain)

– “OLITHEA” Organic Corfu Organic (Greece)

– “ELEGIA” ORGANIC Organic (Greece)

EVELAIO” SOCRATES CHRISTODOULOU Organic (Cyprus) 

 

EVERYDAY HEALTH AWARD

– “GRAND CRU” TERRA CRETA (Creta)

– HELLENIC ORGANIC OLIVE GROVES (Greece)

– “HOLY OIL” ORGANIC (Greece)

– “ELEAGNOS” ORGANIC (Greece)

“STRAKKA” ORGANIC (Cyprus)

                                                 

HIGH PHENOLIC TABLE OLIVES

 

SUPREME HEALTH AWARD

SAKELLAROPOULOS VALSAMIKES PREMIUM OLIVES ORGANIC (SPARTA) (Greece)

 

SUPER HEALTH AWARD

“IMPERIAL OLIVES” KALAMON CHALKIDIKI (Greece)

SAKELLAROPOULOS LEMONENIES PREMIUM OLIVES ORGANIC (SPARTA)                      

TRAPEZIOTIS “BIOTRICHONIS” ORGANIC  (Greece) 

– “IMPERIAL OLIVES” GREEN (CHALKIDIKI) Greece 

– “POTOU GROUP OF COMPANIES” KALAMON (Greece)

 

HIGH HEALTH AWARD 

– MITROPOULOU KONSTANTINA KALAMON (KALAMATA)   

 

ARISTOLEO AWARDS FOOD AS MEDICINE

Η επίσημη απονομή βραβείων θα γίνει στο νησί της Αίγινας 13 Μαΐου 2019. Φέτος γιορτάζουμε τον πρώτο ισχυρισμό υγείας στον κοσμο

The presentation ceremony will take place in Aigina Island on 13th of May 2019. This year we celebrate the first ever health claim

«Φάρμακο σας ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακο σας.» 

“Let food be thy medicine and let medicine be thy food”

Μετά από 2500 χιλιάδες χρόνια σύγχρονοι επιστήμονες ανακαλύπτουν πόσο δίκιο είχε ο Ιπποκράτης 

After 2500 years modern science is discovering and proving Hippocrates wisdom

Η πραγματική αξία της διατροφής έχει χαθεί τα τελευταια εκατό χρόνια από τότε που άρχισε η μαζική παραγωγή προσυσκευασμένων, προ-μαγειρεμένων  τροφίμων και fast-food που σάρωσαν πρώτα τον δυτικό κόσμο και τώρα σαρώνουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αφήνουν πίσω τους ένα κατεστραμμένο περιβάλλον και έναν άρρωστο πληθυσμό.

Nutrition has been lost during the mass produced prepackaged, precooked food, and fast food craze that swept first the western world and is now sweeping across the developing world. It leaves behind a devastated environment and a sick population.

Για πιο λογο όλα αυτά;

What was it all for?

Μας είπαν ότι ήταν επειδή οι ιδιοι η καταναλωτές επιθυμούσαν την ευκολία,

They told us it was because we the consumers desired convenience,

Μας είπαν ότι οι καταναλωτές επιθυμούσαν το λίπος, την ζάχαρη και το αλάτι ως το κύριο μέρος της διατροφής τους,

Τhey told us we the consumers desired sugar fat and salt as the main part of our diet,

Μας είπαν ότι εμείς οι καταναλωτές επιθυμούσαμε την «καλή» γεύση περισσότερο από την διατροφική αξία,

They told us we the consumers desired taste more than nutrition,

Μας είπαν ότι η διατροφική αξία των τροφίμων δεν έχει σημασία. Τα προκατασκευασμένα έχουν πιο πολλές βιταμίνες

Τhey told us nutrition food did not matter. Pre packaged foods had more vitamins! 

ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΨΕΜΑΤΑ

THEY LIED

Τα ψέματά τους έχουν προκαλέσει ανείπωτο πόνο και θάνατο

Their lies have caused untold suffering and death 

Αλλά υπάρχει μια άλλη φωνή που ζητάει την προσοχή μας – ζητάει να ακουστεί.

But there is another voice calling out for our attention.

Αυτή η φωνή από την αρχαιότητα έφτασε να μας διδάσκει για άλλη μια φορά.

This voice from ancient times has arrived to teach us once again.

Επίλεγαν τρόφιμα και τον τρόπο προετοιμασίας τους για μέγιστη διατροφή, υγεία, επούλωση, ενίσχυση του σώματος και της ψυχής.

They chose food and the way of preparing it for maximum nutrition, health, healing, strengthening the body and soul.

Δεν είχαν μυστικά συστατικά, μοιράζονταν τη νέα γνώση των υπερτροφικών και των υπερ υγιέστατες συνταγές με όλο τον κόσμο.

They had no secret ingredients, they shared their new-found knowledge of superfoods and super recipes designed for their healthfulness, and their medicinal value with the world.

Ταξίδεψαν σε ύπουλες και επικίνδυνες θάλασσες για να ανοίξουν νέες αγορές για να παρουσιάσουν τα απίστευτα προϊόντα τους.

They travelled on treacherous seas to find new markets to introduce their incredible products.

Συγκεντρώναν γνώση κατά μήκος της πορείας τους, εισήχθησαν σε διαφορετικούς πολιτισμούς και συστήματα πεποιθήσεων και σκέψεις.

They gathered knowledge along the way, were introduced to different cultures, belief systems and thought.

Δίδαξαν,

They taught,

Έμαθαν

Τhey learned

Αντάλλαξαν

Τhey exchanged,

Συνεργάστηκαν,

Τhey collaborated,

Ανταγωνίστηκαν,

Τhey competed,

Και πολέμησαν για να ιδρύσουν αποικίες σε όλο τον κόσμο και να ανοίξουν εμπορικές οδούς.

Τhey fought to establish colonies around the world and open new trade routes. 

Το Aristoleo® δεν είναι ένα νέο προϊόν ή μέθοδος για πώληση. Το Αριστόλεο αντιπροσωπεύει την αναβίωση της αριστείας.

Aristoleo® is not a new product or method for sale. Aristoleo represents the revival of excellence. 

Αυτή ήταν η χρυσή περίοδος του αρχαίου κόσμου – η προ Σωκρατικη χρονική περίοδο 600 – 460 π.Χ. Αυτή η πρώτη σπίθα συνείδησης που αναπτύχθηκε σε μια κουλτούρα αριστείας που γέννησε τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Αλλά κάτι χάθηκε στην πορεία. Έχουμε χάσει το πιο πολύτιμο αγαθό που είχαμε ανακαλύψει: την ορθολογική σκέψη απαλλαγμένη από κάθε δεισιδαιμονία, άγνοια και φόβο.

This was the golden period of the ancient world – the pre Socratics epoch 600 – 460BC. This first spark of consciousness that was developed into a culture of excellence that gave birth to our modern civilization. But something was lost along the way. We lost the most precious possession we had gained; rational thought free of all superstition, ignorance and fear. 

Ταξίδεψαν στις άκρες του γνωστού κόσμου. Τα ταξίδια τους ήταν δύσκολα και γεμάτα από κινδύνους. Ξαφνικές αλλαγές καιρού αντιμετώπιζαν συχνά στην θαλασσα, και στην στερεά βρισκόταν συχνα αντιμέτωποι με πιο ισχυρές δυνάμεις  

They traveled to the furthest edges of the known world. Their travels were difficult and fraught with peril. Sudden storms they had to face on the sea, or when they were outnumbered on land.

Είναι η μεγαλύτερη ιστορία που έχει ειπωθεί ποτέ

This is the greatest story ever told.

Ή ύψωση και η πτώση της διατροφικής αξίας τροφίμων 

The rise and fall of nutritional food.

Τα βραβεία Aristoleo® 2019 “Τρόφιμα ως φάρμακα” επικεντρώνονται στα δύο κύρια συστατικά τροφίμων. το ελαιόλαδο και τις ελιές.

Aristoleo® Awards 2019 “Food as Medicine” focus is on the two main food ingredients; olive oil, and olives. 

Θα απονείμουμε και θα επιβραβεύουμε τα καλύτερα από τα καλύτερα χρησιμοποιώντας επιστημονικά μέσα – που δεν βασίζονται σε ειδικά συμφέροντα ή προσωπική προκατάληψη.

We will award and reward the best of the best using scientific means – not based on special interests or personal bias.

For more info  please contact Athan  aristoleo.com@gmail.com 

Ancient wisdom and modern science, vs ignorance and disease.

Discover the most health promoting olive oils and olives and you may even find a cure for what ails you.